Privacybeleid

July 5, 2023

AVG Privacy Verklaring


Binnen ons bedrijf worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:


Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via onze privacyverklaring.

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist.

Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

World of Weights is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.


Privacy Verklaring World of Weights
World of Weights is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Gebruik van persoonsgegevens

World of Weights verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bij een lidmaatschap of aangaan van een Personal Training overeenkomst:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

Deze gegevens verwerken we met als doel:

Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Je de mogelijkheid te (als je lid bent bij World of Weights) bieden een account aan te maken in SportBit

Verzenden van onze nieuwsbrief aan leden.

Overige gegevens die we verwerken:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt in een gesprek, via onze website, in correspondentie en telefonisch, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Lijst met contactgegevens van de leden van World of Weights, voor aan- en afmeld app Sportbit.

Bankrekeningnummer, voor het afhandelen van jouw betaling.

Persoonsgegevens die wij nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.


2. Bewaartermijnen

De eerder beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang je gebruik maakt van onze diensten en/of lid bent bij ons.  Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal een jaar nadat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


3. Delen van persoonsgegevens met derden

World of Weights deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. World of Weights blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt World of Weights jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.


4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

World of Weights gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door World of Weights en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@worldofweights.nl


6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


7. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


8. Beveiliging

World of Weights neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@worldofweights.nl.


9. Contactgegevens

World of Weights

Televisieweg 12

1322 AL, Almere

contact@worldofweights.nl